Zmena životného minima od 1.7.2024

 Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to nasledovne:

- 273,99 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

- 191,14 € mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

- 125,11 € mesačne pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Toto opatrenie bude platiť do 30. júna 2025. Zatiaľ nebolo zverejnené v Zbierke zákonov, o jeho zverejnení vás budeme bližšie informovať.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zvýšenie sumy životného minima bude mať vplyv na exekučné zrážky z dôchodku, priznanie predčasného starobného dôchodku a od 1. januára 2025 aj na garantovanú minimálnu sumu dôchodku.

Zostaňte informovaní a sledujte nás pre ďalšie dôležité informácie.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!