Manažérstvo kvality

Základným strategickým smerovaním spoločnosti je prinášať klientom kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva, so stabilným podielom na trhu, ktoré zabezpečia spokojnosť zainteresovaných strán a dlhodobú finančnú stabilitu spoločnosti.

Osvojenie procesného prístupu pri riadení činností, schopnosť trvalo poskytovať služby, ktoré splnia požiadavky a očakávania našich klientov je našim hlavným cieľom. Chceme zabezpečovať udržateľný rozvoj spoločnosti podporovaním príležitostí a riadením rizík. Záleží nám na tom, aby sme boli spoľahlivým, spoločensky zodpovedným a perspektívnym obchodným partnerom pre klientov a okolie.

V zmysle schválenej stratégie spoločnosti bolo vedením spoločnosti v októbri 2021 prijaté rozhodnutie o implementovaní systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001 a vydaním Politiky kvality spoločnosť deklarovala záväzok k splneniu požiadaviek systému manažérstva kvality s cieľom zvyšovania spokojnosti klientov a ostatných zainteresovaných strán.

Dňa 6. júla 2022 bolo certifikačným auditom preukázané, že spoločnosť SOLAX RP, s.r.o. zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2015, v rozsahu: Vedenie jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva klientom.

Ako deklarovala riaditeľka spoločnosti Ing. Monika Smolnická, MBA: „Pre našu spoločnosť je to splnenie veľkej výzvy a záväzok do budúcnosti voči klientom, zamestnancom a ostatným tretím stranám ďalej rozvíjať spoločnosť. Tento certifikát dokazuje, že ideme správnym smerom a je našou konkurenčnou výhodou na tak obsadenom trhu v oblasti externého vedenia účtovníctva“.

 

POLITIKA KVALITY

CERTIFIKÁT SJ

CERTIFIKÁT AJ

CERTIFIKÁT HU

 

Manažérstvo kvality

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!