Kurzy a workshopy

Kurzy a workshopy z oblasti účtovníctva a podnikania

Pripravujeme pre vás nasledujúce kurzy. Pre bližšie informácie ohľadne termínov nás prosím kontaktujte. Pre záujem o prihlásenie do kurzu nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Prihláste sa tu.

 

Účtovnícke a podnikateľské kurzy a workshopy

O krok bližšie k tvojmu podnikaniu

Pozývame Vás na  workshop s názvom „O krok bližšie k tvojmu podnikaniu“, ktorý je plný informácií a otvorenej diskusie okrem iného aj o:

 • výhodách/nevýhodách podnikania
 • byť zamestnaný, alebo ako skombinovať zamestnanie s podnikateľskými aktivitami
 • ako využívať e-kasu
 • čo všetko potrebuješ k daňovému priznaniu, ak sa pre podnikanie rozhodneš
 • ako a za akých podmienok platiť sociálne poistenie

Vymenované oblasti otázok tvoria iba zlomok našich informácií pre Vás a Vaše rozhodnutie sa čo ďalej, ak stojíte na rázcestí „podnikať, alebo ostať zamestnancom“?

 

CENA KURZU: 39 EUR
Pre záujem o prihlásenie do kurzu nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Prihláste sa tu.

LEKTOR KURZU
Ing. Monika Smolnická, MBA
Lektor kurzu

Ing. Monika Smolnická MBA je účtovníkom od roku 2003. Pôsobí ako garant a lektor kurzov účtovníctva pre podnikateľské subjekty. Od roku 2019 pôsobí aj ako mediátor. Okrem vzdelávania a mediácii pomáha firmám ako konzultant ekonomických tém. Aktívne spolupracuje s Národným podnikateľských centrom ako lektor. Od roku 2020 je štatutárom registrovaného sociálneho podniku a aktívne rieši problematiku registrovaných sociálnych podnikov, ako doktorand v odbore verejná správa.

 

 

Základné znalosti v oblasti účtovníctva

Pozývame Vás na  worshop s názvom „Základné znalosti v oblasti účtovníctva“, ktorý je plný informácií a otvorenej diskusie okrem iného aj o:

 • Právna úprava účtovníctva
 • Zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z., novela od 1.1.2022
 • Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne od 1.1.2022
 • Prvá pomoc pre SZČO – Covid opatrenia
 • E – kasa, Saldokonto, Superodpočet
 • Čo potrebujeme k daňovému priznaniu ?
 • Platiteľ DPH – zákon o DPH č.222/2004 Z.z.
 • Účtová osnova – jednotlivé účty účtovej osnovy
 • Registrovaný sociálny podnik
 • Dôležité čísla – mzdy a dane

Workshop je pre limitovaný počet záujemcov. Čím skôr sa rozhodnete, tým skôr si s určitosťou viete zarezervovať svoje miesto.

 

Základné znalosti z oblasti účtovníctva

CENA KURZU: 79 EUR
Pre záujem o prihlásenie do kurzu nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Prihláste sa tu.

LEKTOR KURZU
Ing. Monika Smolnická, MBA

Lektor kurzu

Ing. Monika Smolnická MBA je účtovníkom od roku 2003. Pôsobí ako garant a lektor kurzov účtovníctva pre podnikateľské subjekty. Od roku 2019 pôsobí aj ako mediátor. Okrem vzdelávania a mediácii pomáha firmám ako konzultant ekonomických tém. Aktívne spolupracuje s Národným podnikateľských centrom ako lektor. Od roku 2020 je štatutárom registrovaného sociálneho podniku a aktívne rieši problematiku registrovaných sociálnych podnikov, ako doktorand v odbore verejná správa.

 

 

Akreditovaný kurz Účtovník

Skombinuj teóriu s praxou a nauč sa s nami účtovníctvo ako nikde inde. Pre záujem o prihlásenie do kurzu nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Prihláste sa tu.

Modul – Jednoduché účtovníctvo – 60 hod. Modul – Podvojné účtovníctvo – 130 hod. Modul – Mzdové účtovníctvo a personalistika – 50 hod. Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3690/2020/100/1

 

Absolvent modulového vzdelávacieho programu Účtovník

Absolvent modulového programu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve aj podvojnom účtovníctve. Má potrebné vedomosti o pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnom pomere, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení, zdaňovaní príjmov.

 

Akreditované kurzy účtovníctva
Akreditovaný kurz jednoduchého účtovníctva

Absolvent modulu Účtovník – jednoduché účtovníctvo

Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.

 

Absolvent modulu Účtovník – podvojné účtovníctvo

Absolvent modulu ovláda právne predpisy súvisiace s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve. Je schopný samostatne účtovať o všetkých účtovných operáciách, vie zostaviť účtovnú závierku, viesť, spracovať, kontrolovať a uchovávať účtovné doklady a iné písomnosti, zaúčtovať účtovné zápisy a viesť účtovné knihy. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listovej aj elektronickej forme.

 

Akreditované kurzy a workshopy na účtovníctvo
Akreditované kurzy mzdového účtovníctva

Absolvent modulu Účtovník – Mzdové účtovníctvo a personalistika

Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v mzdovom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy. Má potrebné vedomosti o pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnom pomere, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení, zdaňovaní príjmov.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!