Nové sumy stravného od 1.9.2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo 25. júna 2024 návrh opatrenia o sumách stravného, ktorý bol zaslaný do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa tohto návrhu by mali nové sumy stravného platiť od 1. septembra 2024.

Navrhované zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma je nasledovné:

- 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty: zvýšenie zo 7,80 eura na 8,30 eura

- Nad 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty: zvýšenie z 11,60 eura na 12,30 eura

- Nad 18 hodín trvania pracovnej cesty: zvýšenie zo 17,40 eura na 18,40 eura

Nové sumy poskytujú lepšiu kompenzáciu za stravovanie počas pracovných ciest, pričom zohľadňujú zvýšené životné náklady.

Potrebujete poradiť alebo kompletne spracovať účtovníctvo a mzdy? Kontaktujte nás. 

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!