Dôležité informácie o minimálnej dani pre právnické osoby

Čo je minimálna daň? Minimálna daň je daň, ktorú musí právnická osoba zaplatiť, ak jej daňová povinnosť po odpočítaní úľav a zápočte dane zaplatenej v zahraničí je nižšia alebo ak vykázala daňovú stratu. Táto daň sa vzťahuje na zdaňovacie obdobie, pričom prvýkrát sa uplatní od 1. januára 2024.

Minimálnu daň platí právnická osoba v závislosti od výšky zdaniteľných výnosov:
Ak zdaniteľné výnosy neprevyšujú sumu 50 000 eur, minimálna daň je 340 eur.
Ak prevyšujúju sumu 50 000 eur, ale neprevyšujú 250 000 eur, minimálna daň je 960 eur.
Ak prevyšujúju sumu 250 000 eur, ale neprevyšujú 500 000 eur, minimálna daň je 1920 eur.
Ak výnosy prevyšujú 500 000 eur, daň je 3840 eur.

Zľavy na daň - Právnické osoby, ktoré zamestnávajú aspoň 20% osôb so zdravotným postihnutím z celkového počtu zamestnancov, majú nárok na zaplatenie minimálnej dane v polovičnej výške.

Započítanie dane - Zaplatená minimálna daň môže byť započítaná na daňovú povinnosť v nasledujúcich troch rokoch, ak suma tejto povinnosti prevyšuje minimálnu daň. Nárok na tento zápočet zaniká po troch rokoch, v prípade zrušenia firmy bez likvidácie, alebo pri vstupe do konkurzu či likvidácie.

Výnimky zo zaplatenia minimálnej dane - Medzi výnimky patria napríklad nové firmy pri prvom daňovom priznaní, neziskové organizácie, alebo firmy prevádzkujúce chránené dielne a pracoviská.

 Možnosť prerozdelenia dane: firmy majú možnosť prerozdeliť časť zo zaplatenej dane na podporu vybranej neziskovej organizácie.

 Za obdobie kratšie ako 12 mesiacov sa minimálna daň vypočíta pomernou časťou.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!