Dôležitá zmena v náhradách za používanie vozidiel pri pracovných cestách

 Od 1. mája 2024 dochádza k aktualizácii sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Táto zmena bola schválená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ide o:
Jednostopové vozidlá a trojkolky → Nová náhrada: 0,075 eura za 1 km.
Osobné cestné motorové vozidlá → Nová náhrada: 0,265 eura za 1 km.
Čo to znamená pre Vás? Tieto zmeny Vám pomôžu lepšie plánovať vaše náklady na pracovné cesty a zabezpečia, že vaše výdavky budú adekvátne kompenzované.
Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť: 1. máj 2024!

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!