Daň z dividend

K najzásadnejším zmenám, okrem často spomínaných zmien úhrad daní z príjmu od 1.1.2024 patria rozhodne Daň z dividend, Daňové licencie a zvýšené odvody zamestnancov do zdravotnej poisťovne.
Daň z dividend, rovnako ako doteraz podlieha dvojakému zdaneniu. Výška sadzieb sa však v roku 2024 mení iba pre dividendy zo slovenských fondov a to z pôvodných 7% na 10%nú úroveň. Zahraničné fondy, ktoré sú zdaňované v pôvodnej krajine obchodu už na Slovensku zdaneniu nepodliehajú.
Daňové licencie, tzv. minimálna daň pre právnické osoby, ktoré už Slovenská ekonomika pozná z minulosti. Aktuálne sa sadzby tejto dane odvíjajú od výšky výnosu v danom období, minimálna daň i pri vykázaní straty alebo inak nulovej dane predstavuje sumu 340€.
Zdaniteľné príjmy (výnosy) - Suma minimálnej dane:
 do 50 000 € - 340 €
 od 50 000 € do 250 000 € - 960 €
 od 250 000 € do 500 000 € - 1 920 €
 nad 500 000 € - 3 840 €
Vyššie odvody do zdravotnej poisťovne zamestnancov - konsolidačný balíček vlády priniesol novelu v oblasti odvodov zamestnancov a to zvýšením percentuálneho odvodu z 10 na 11 % z hrubej mzdy zamestnanca.
Zároveň bol zrušený odvodový strop pre odvody do zdravotných poisťovní.
Všetky vyššie uvedené zmeny sú platné od 1.1.2024.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!