Aké sú podmienky pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka od roku 2024?

Zmena nastala v hranici príjmov (výnosov), ktorú musí daňovník splniť, aby bol v danom zdaňovacom období považovaný za mikrodaňovníka. Táto hranica už nie je naviazaná na sumu obratu, čo predstavovalo sumu 49 790 eur, ale je fixne určená na sumu 60 000 eur.

Daňové výhody mikrodaňovníka v roku 2024:

  1. Výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku - mikrodaňovník môže uplatniť daňový odpis hmotného majetku, ktorý je zaradený do odpisovej skupiny 0 až 4 v akejkoľvek výške, ktorú si tento daňovník určí, najviac však do výšky vstupnej ceny tohto majetku.
  2. Výhodnejšie uplatnenie odpočtu daňovej straty - mikrodaňovník môže uplatniť odpočet daňovej straty až do výšky základu dane.
  3. Jednoduchšia tvorba opravných položiek a odpisov pri nepremlčaných pohľadávkach - mikrodaňovník nemusí uplatniť časový test pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam po splatnosti.

Výhody, ktoré si daňovník môže uplatniť vzhľadom k získaniu statusu mikrodaňovníka ostávajú v roku 2024 nezmenené.

Potrebujete poradiť alebo kompletne spracovať účtovníctvo a mzdy? 

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!