Zmena od 1.1.2024

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Čo môžeme očakávať:
Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne: V roku 2024 stúpnu minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne o 6,51 € (resp. 5,99 € pri SZČO so zdravotným postihnutím) v porovnaní s rokom 2023. Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne: Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne sa v roku 2024 zvýšia o 15,41 € v porovnaní s rokom 2023. To predstavuje celkový nárast mesačných odvodov u živnostníka bez zdravotného postihnutia vo výške 21,92 € a u živnostníka so zdravotným postihnutím vo výške 21,40 €.
Maximálne sociálne odvody: Ak ste v roku 2023 platili maximálne sociálne odvody a táto povinnosť vám v roku 2024 ostáva, budete mesačne priplácať sumu 215,81 € na sociálnych odvodoch.
Ak živnostník platí v roku 2023 napr. minimálne odvody, musí si na začiatku roka odsledovať pravidelné mesačné platby do Sociálnej poisťovne:
do 8.1.2024 – uhrádza odvod za december 2023 vo výške 200,72 € (minimálna výška sociálneho poistenia platná pre rok 2023),
do 8.2.2024 – už uhrádza odvod za január 2024 vo zvýšenej sume 216,13 € (platnej pre rok 2024).
Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte a využite naše služby. Dávajte si pozor na termíny platieb a nezabúdajte na svoje daňové povinnosti!  

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!