Vysporiadanie daní za uplynulé obdobie. Poznačte si dôležité dátumy!

 
31.1.2022
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
15.2.2022
  • termín na predloženie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnancov
31.3.2022
  • vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnancov
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyz. a práv. osôb s možnosťou odkladu o 3 alebo 6 mesiacov v prípade zdaniteľných príjmov zo zahraničia
15.4.2022
  • vystavenie potvrdenia o zaplatení dane zamestnancov na účely poukázania 2-3%
30.4.2022
  • doručenie potvrdenia o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní 2-3% zamestnancami správcovi dane
 
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás. Radi Vám pomôžeme.
 
Vedenie účtovníctva, mzdy

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!