Skrátená práca

Poznáte podmienky poskytnutia podpory zamestnávateľov pre zamestnancov v čase SKRÁTENEJ PRÁCE kedy dôjde k obmedzeniu činnosti vplyvom vonkajšieho faktora (mimoriadna situácia/núdzový stav/mimoriadne okolnosť/okolnosti vyššej moci)?
Podpora slúži na čiastočné pokrytie na náhradu mzdy. Zamestnávateľ o ňu môže požiadať, ak je obmedzenie činnosti na jeho strane v takom rozsahu, že nedokáže prideliť prácu najmenej 1/3 zamestnancov v rozsahu 10% týždenného pracovného času.
Zamestnanci musia spĺňať nasledovné:
pracovný pomer najmenej 1 mesiac
neplynie výpovedná lehota
musí mať vyčerpanú dovolenku za minulý rok
nie je možné preradenie na inú pozíciu
zamestnanec nepoberá iný príspevok na zamestnanca
Zamestnávateľ je povinný ponechať pracovné miesto najmenej 2 mesiace po skončení poberania tejto podpory.
Žiadosť o podporu pre zamestnávateľa v čase skrátenej práca nájdete na www.skratenapraca.gov.sk. Podáva sa elektronickou formou.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!