Ročné zúčtovanie dane zamestnancov

o ak v roku 2021 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
o ak nepoberal príjmy zdaňované zrážkovou daňou
o ak nemá povinnosť zvýšiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
o ak nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov
Žiadosť sa podáva písomne najneskôr do 15. februára 2022.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!