Prenajímate nehnuteľnosť a netušíte ako si uplatniť daňové výdavky?

Prenajímate nehnuteľnosť a netušíte ako si uplatniť daňové výdavky?
Prenájom nehnuteľnosti môže byť uskutočňovaný na základe živnostenského oprávnenia ale aj bez živnostenského oprávnenia.
Rozsah daňových výdavkov závisí od toho, či má prenajímateľ nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku alebo nie.
Fyzická osoba – prenajímateľ, si môže uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu. Preukázateľné výdavky si však nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500,-€.
Ak si fyzická osoba zaradí nehnuteľnost do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na obstaranie nehnuteľnosti formou odpisov, výdavky na jej technické zhodnotenie a opravy, výdavky na poistenie a daň z nehnuteľnosti.
Ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku, prenajímateľ si do daňových výdavkov môže uplatňovať iba výdavky na riadnu prevýdzku nehnuteľnosti.
Máte k téme prenájmu a účtovania ďalšie otázky? Zavolajte nám, alebo nás kontaktujte prostredníctvom emailu.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!