Pozor! Zvýšenie stravného!

Stravné čaká ďalšie zvýšenie!
 Ovplyvní to aj SZČO?
 Zmena minimálnej výšky stravného sa naposledy menila od 1.5.2022. Plánované zmeny súm stravného pri pracovných cestách v najbližšom období, ktoré ministerstvo práce oznámilo sú nasledovné:
 v rozpätí 5 až 12 hodín sa zvýši zo 6 Eur na 6,40 Eur
 v rozpätí 12 až 18 hodín sa zvýši z 9 Eur na 9,60 Eur
 v rozpätí nad 18 hodín pôjde o nárast z 13,70 Eu na 14,50 Eur
Plánované zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla za 1 km jazdy pri pracovnej ceste:
 pre osobné cestné motorové vozidlá sa zvýši z pôvodných 0,213 Eur na 0,227 Eur
Výpočet sumy stravného pre SZČO zostáva, výška zvýšenia aktuálne nie je známa. Predpokladaná platnosť nových súm stravného od 1.septembra, podľa trvania legislatívneho procesu možno od 1.augusta 2022.
*Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov, rovnako ako suma náhrady za km jazdy z dôvodu zvyšovania cien spojených s prevádzkovaním vozidla.
Máte otázky? Kontaktujte nás a radi vám poskytne odborné služby.
Nebude sa už viac musieť zaoberať zmenami, ktoré prichádzajú čoraz častejšie.  055/2850706,  solaxrp@solaxrp.sk

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!