Najnovšie informácie o novele zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov zavádza dočasný nástroj vo forme dodatočného odpočtu nákladov vynaložených na investície.
 
Cieľom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou => Priemysel 4.0
 
  • Doplnená je nová príloha č. 3a, ktorá obsahuje zoznam majetku, ktorý možno považovať za produktívnu investíciu
  • Hodnota odpočtu je stanovená v % z daňového odpisu, pričom sa zvyšuje v závislosti od preinvestovanej sumy
  • Odpočet výdavkov na investície môžu využiť aj podnikatelia, ktorí nevedú podvojné účtovníctvo
  • Možné ho využiť len na investičný plán, ktorý bude trvať v zdaňovacích obdobiach 2022 – 2025
 
V novele zákona je od 1.1.2022 po novom nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok!
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás. Radi Vám pomôžeme.
 
Novela zákona o dani z príjmov

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!