Kto musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z príjmov sa týka fyzických osôb aj právnických osôb. Ak máte celkové zdaniteľné príjmy, ktoré dosiahli v roku 2023 hodnotu vyššiu než 2 461,41 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazujete daňovú stratu, ste povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov.
Čo sa považuje za zdaniteľný príjem?
Zdaniteľný príjem zahrňuje všetky vaše príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. To zahŕňa aj príjmy dosiahnuté zo zahraničia, ak ste rezidentom Slovenskej republiky s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
Čo sa nezahŕňa do sumy zdaniteľných príjmov pre účely podávania daňového priznania?
Do sumy 2 461,41 eur sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak ste splnili daňovú povinnosť z týchto príjmov, alebo ak sa rozhodnete, že daň vybranú zrážkou podľa § 43 nebudete považovať za preddavok na daň.
Termíny podávania daňového priznania je povinné do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roku.
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte sa obrátiť na nás. Nezabudnite dodržiavať svoje daňové povinnosti! ️ 

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!