Daňové výdavky živnostníka (SZČO). Ako si ich uplatniť?

Živnostník si môže vybrať jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov a to vo forme:
 paušálnych výdavkov vo výške 60% z úhrnu príjmov, do výšky 20 000 Eur/rok
alebo
 skutočné preukázateľné výdavky.
Medzi časté výdavky živnostníkov patria:
 Výdavky na automobil
 Vlastný byt či platené nájomné
 Stravné
 Zdravotné a sociálne odvody
 Telefónne poplatky a internet
 Nákup zásob
 Drobný hmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok
 Reklamné predmety
Našim klientom ponúkame profesionálne a komplexné služby v oblasti účtovníctva, miezd, mediácia a online podpora klientov-kurzy na zefektívnenie podnikania.
Viac informácii nájdete aj na www.solaxrp.sk  055/2850706,  solaxrp@solaxrp.sk

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!