Daňová kontrola a práva daňovníkov 

 
Od 1.1.2022 správca dane začína daňovú kontrolu oznámením cez Ústredný portál www.slovensko.sk. Uvádza sa deň a miesto začatia kontroly. Daňovník môže požiadať o zmenu miesta výkonu daňovej kontroly na adrese alebo na mieste, kde sa doklady nachádzajú.
Základné práva daňovníka:
- Má právo požiadať o predloženie služobného preukazu a poverenie od správcu dane
- Má právo predkladať dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a navrhovať dôkazy
- Má právo byť oboznámený o zisteniach počas kontroly zo strany správcu dane
- Má právo nahliadnuť do dokumentov (zápisníc) vedených v listinnej forme
- Má právo byť zastúpený inou fyzickou alebo právnickou osobou
Po skončení daňovej kontroly má daňovník právo podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanom vo vyrubovacom konaní.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!