Ako správne podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

  • Daň z pozemkov
  • Daň zo stavieb
  • Daň z bytov a nebytových priestorov
Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorý sa v priebehu uplynulého roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností. Daňové priznanie sa podáva mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Mesto/obec vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 
V prípade otázok sa obráťte na nás. Radi Vám pomôžeme.
 

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!