Ako priznať príjem z predaja nehnuteľnosti

V daňovom priznaní ich nájdeme označené ako príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Uvádzajú sa, ak sa dosiahne príjem z predaja bytu, rodinného domu, apartmánu, chaty, pozemku, či z predaja rozostavanej stavby (ak je evidovaná v katastri).
Povinnosť podať priznanie nastáva vtedy, ak celkové zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli 2.289,63 Eur. Príjem je možné znížiť o daňové výdavky a ich rozdiel predstavuje základ dane.
 Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti je možné:
o ak uplynulo 5 rokov a viac od jej nadobudnutia
o ak ste nehnuteľnosť zdedili
o ak prešlo aspoň 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné určiť správne!!
Za deň nadobudnutia sa považuje: ▪️ deň vkladu do katastra ▪️ deň smrti poručiteľa ▪️ deň uvedený pri kolaudácii ▪️ deň určený v rozhodnutí štátneho orgánu

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!