Ako postupovať pri darovaní hnuteľnej veci alebo nehnuteľosti? 

Máte predstavu ako postupovať pri darovaní hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti? V prvom rade myslite na to, že v prípade darovania akéhokoľvek majetku je potrebné vystaviť darovaciu zmluvu v písomnej forme.
Príjem získaný darom nie je predmetom dane! Na druhej strane ani u darcu nemôže byť daňovým výdavkom.
Výnimka nastáva v prípade:
 darov poskytovaných v súvislosti s výkonom závislej činnosti, s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, v súvislosti s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
 príjmu z neho plynúceho.
Ak ste sa ocitli v jednej zo spomínaných výnimiek, kontaktujte nás.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!