ZMENA minimálnej výšky stravného

ZMENA minimálnej výšky stravného
Od 1.mája sa zmení hodnota stravných lístkov zamestnancov zo súčasnej sumy 3,83 Eur na 4,50 Eur. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55% pre gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie. Minimálna výška príspevku od zamestnávateľa sa od mája zvýšuje na 2,48 Eur. Príspevok na stravovanie je potrebné poskytnúť vždy VOPRED, aby ho mohli zamestnanci využiť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.
Zmení sa aj výška príspevku na stravovanie pri pracovnej ceste a to nasledovne:
 v rozpätí 5 až 12 hodín sa zvýši z 5,10 Eur na 6 Eur
 v rozpätí 12 až 18 hodín sa zvýši zo 7,60 Eur na 9 Eur
 nad 18 hodín pôjde o nárast z 11,60 Eur na 13,70 Eur
Zmení sa aj základná náhrada za každý 1 km jazdy pri pracovných cestách:
 pre osobné cestné motorové vozidlá sa zvýši z pôvodných 0,193 Eur na 0,213 Eur

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!