+421915738000  info@solaxrp.sk

Štruktúra LTD

Vďaka minimálnej byrokracii je proces vzniku LTD, lacný, jednoduchý, rýchly a súvislý. K založeniu spoločnosti je potrebná minimálne jedna fyzická osoba do funkcie riaditeľa, čo je minimálna zákonná požiadavka k založeniu LTD. Spoločnosti majú ďalej pozíciu sekretára, ktorú zastáva jedna fyzická alebo právnická osoba. Okrem toho je potrebný tzv. shareholder, čo zodpovedá slovenskému spoločníkovi. Shareholder môže byť súčasne riaditeľ alebo sekretár.

Kto nemôže byť riaditeľom?

 • ten, kto bol predtým diskvalifikovaný k funkcii riaditeľa
 • ten, kto nevyrovnal pohľadávky pri riadenom bankrote inej LTD
 • je mladší ako 16 rokov
SHAREHOLDER (vlastník)

 • môže byť súčasne riaditeľ
 • drží min. 1 akciu
 • je spoločník spoločnosti Limited
RIADITEĽ

 • zákonný zástupca spoločnosti
 • reprezentuje záujmy spoločnosti
 • riadi spoločnosť
 • i právnická osoba
SEKRETÁR

 • vedie register spoločnosti
 • vedie registrovanú kanceláriu
 • organizuje riešenie účtovníctva a daní
 • je kontaktná osoba britského OR
 • sleduje povinnosti voči štátu
 • komunikuje so štátom (jen UK)
 • prijíma úradnú poštu
 • nemá oprávnenie zastupovať spoločnosť

Pri založeniu spoločnosti musí mať britská spoločnosť registrovanú kanceláriu, kde okrem iného prijíma úradnú poštu. Tu je vedený register spoločnosti (pozri Sekretár), ktorý musí byť každému dostupný v obvyklých úradných hodinách.

Právna forma Limited odpovedá slovenskej akciovej spoločnosti. Spoločnosť má totiž akcie na meno. Ručenie je obmedzené len do výšky nesplatené nominálne hodnoty upísaných akcií. Výška akciového kapitálu sa určuje v zakladateľskej zmluve. Najčastejšie sa jedná iba o £1.

Majitelia, ktorí si želajú zostať v anonymite, môžu využiť službu nominee shareholder, tzv. povereného akcionára, držiaceho akcie za majiteľa, ktorý si želá zostať v anonymite. Poverený akcionár nemá žiadne výkonné práva zo svojej vôle, ale jedná z poverenia "tichého majiteľa". Informácie o skutočnom majiteľovi je nutné poskytnúť štátnym orgánom len v prípade podozrenia z nezákonných operácií. Práve tak je možné využiť nominee riaditela a vedúceho pobočky.

U Limited, ktoré nevykonávajú svoju činnosť na britských ostrovoch, ponúkame služby registrovanej kancelárie a sekretára naším Secretary špecialistom. Potom nie je vlastná kancelária vo Veľkej Británii potrebná. Pokiaľ využijete naše sekretárske služby, môže si založiť Limited Company jedna osoba (Single member company).

Spoločnosť môže mať ľubovoľné meno, pokiaľ toto nie je obsadené inou spoločnosťou, je podobné alebo pokiaľ nepoškodzuje práva iných osôb. Určité pojmy ako Police, Bank, Queen atď. nesmú byť použité. Dodatok Limited alebo Ltd. je povinný, aby poukazoval na obmedzené ručenie spoločnosti.

Predmet podnikania je obvykle štylizovaný ako "all legal activities" (akékoľvek zákonné činnosti), čo umožňuje veľkú podnikateľskú slobodu. Obmedzenie sa však dotýka licencovaných druhov podnikania (zbrane, medicína...).