Novela zákona  o DPH zvyšuje obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. Čo to znamená?

Dôležitá novela zákona týkajúca sa DPH! 
Od roku 2025 sa povinnosť registrácie za platiteľa DPH bude vzťahovať na podniky s obratom za predchádzajúci rok vyšším ako 50 000 eur. Podniky sa stanú platiteľmi DPH od januára nasledujúceho roka.
Ak podnik v kalendárnom roku prekročí obrat 62 500 eur dodaním tovaru alebo služby, stane sa platiteľom DPH okamžite, dňom dodania.
Lehota na podanie žiadosti o registráciu sa skracuje na 5 dní.
Zníženie zaťaženia malých podnikov: Malé podniky nebudú musieť platiť DPH v inom štáte, než v tom, v ktorom majú sídlo. Avšak, ak prestanú spĺňať podmienky malého podniku, oslobodenie od dane sa už na ne nevzťahuje.
Stiahli ste si už našu novú aplikáciu SOLAX RP? Všetky novinky a dôležité informácie sú teraz ešte dostupnejšie!

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!