+421915738000  info@solaxrp.sk

SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

V rámci správy registratúry v spolupráci s našími partnermi zabezpečujeme:

  • Vypracovanie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku
  • Komplexná správa registratúry na papierových nosičoch:   
  • Spracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločností