+421915738000  info@solaxrp.sk

Mediácia

Naša spoločnosť SOLAX RP, s.r.o. Vám vie byť nápomocná i pri urovnaní Vašich sporov a konfliktov, vzniknutých z Vášho zmluvného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu, formou“ mediácie“, ako mimosúdnym riešením sporu kvalifikovaným mediátorom v zmysle zák. č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o dopl. niekt. zákonov.

Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Výhody mediácie: oproti súdnym sporom je rýchla, neformálna, dôverná, zaplatíte nižšie poplatky , šetrí váš čas, počas mediácie máte možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie, vaše rozhodnutia mediátor neovplyvňuje, dohodu si koncipujete sami so spornou stranou a o celom priebehu mediácie sa zachováva mlčanlivosť.

Mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku.


"Váš život je výsledkom rozhodnutí, ktoré urobíte. Ak sa Vám nepáči Váš život, je čas začať robiť lepšie rozhodnutia."